Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Filter

Ändring av någon av formulärsinmatningarna kommer att orsaka listan med evenemang att uppdatera med filtrerade resultat.

Systemadministration i Kommers

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Vi går igenom hur man hittar olika inställningar i systemet och hur man administrerar
systemet på bästa sätt för att det ska bli så användarvänligt som möjligt för användarna. Vi
tittar på behörighetsstyrning, dokumentmallar och hur man administrerar användare.  

3,550.00

Anbudsgivare i offentlig upphandling

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Att skriva avtal med offentliga organisationer innebär ofta en trygg affär för ett företag, men det är inte alltid helt enkelt att skriva ett anbud och vinna en upphandling.

3,250.00

Certifierad upphandlare i Kommers – Fördjupningskurs

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Fördjupning för Certifierad upphandlare i Kommers. Vi hoppar över grundstegen och djupdyker i tre olika utvärderingsmodeller samt vilka inställningar som finns tillgängliga i Kommers för uppställning av krav och tilldelningskriterium i en strukturerat anbudsformulär. Vi tittar även på hur informationen ser ut för leverantör och under anbudsutvärderingen.

e-Avrop för upphandlare steg 1

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Under kursen går vi igenom systemets grundversion i form av uppbyggnad, process och funktioner. Syftet med kursen är att användaren ska lära sig systemets grundläggande struktur, funktion och förstå hur det används på bästa sätt.

Spendanalys och miljöspendanalys

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

En spendanalys är en granskning av utbetalningar till externa leverantörer under vald period. Kortfattat förklarat är det är en analys av leverantörsreskontran ur ett inköpsperspektiv istället för ur ett ekonomiperspektiv.

e-Avrop för upphandlare steg 2

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Denna kurs är en fortsättningskurs i e-Avrop där du som deltagare får en djupare förståelse för systemets funktioner. Syftet är att du som användare ska lära dig de olika funktionernas användningsområden för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för att hantera systemet effektivare vid upphandling.

Avtalsdatabasen i e-Avrop

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Utbildningen är en fortsättningskurs i e-Avrops funktioner där du lär dig Avtalsdatabasen och Avtalsuppföljning. Syftet är att du som användare ska lära dig funktionernas användningsområden för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för intern styrning och kontroll (Avtalsdatabas och Avtalsuppföljning).

Superuser i e-Avrop

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Kursen riktar sig till dig som är superuser i e-Avrop. Under kursen går vi igenom och förklarar all funktionalitet som en superuser har tillgång till.

e-Avrop för upphandlare på plats

Stockholm

Under dagen går vi först igenom systemets grundversion i form av uppbyggnad, process och funktioner för att sedan djupdyka i systemet och kolla på mer detaljer form av struktur, strategier och verktyg för att hantera systemet effektivare vid upphandling.
Syftet är att du som användare ska lära dig de olika funktionernas användningsområden för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för att hantera systemet effektivare vid upphandling.

Min första upphandling – direktupphandling och avrop

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Att genomföra en direktupphandling eller att avropa på ett befintligt ramavtal kan vara svårt. Kursen lär dig när och hur du får direktupphandla. Därtill ger kursen en god insikt i hur reglerna avseende ramavtal fungerar.

e-Avrop för upphandlare steg 1

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Under kursen går vi igenom systemets grundversion i form av uppbyggnad, process och funktioner. Syftet med kursen är att användaren ska lära sig systemets grundläggande struktur, funktion och förstå hur det används på bästa sätt.

e-Avrop i praktiken steg 1

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Följ upp dina teoretiska kunskaper med praktik. Rekommenderade förkunskaper: Genomförd grundutbildning steg 1. Vem är workshoppen till för? Workshoppen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur...