Inköps- och upphandlingskonsulter

Rådgivning när det behövs som bäst.

Våra konsulter finns alltid här för dig, oavsett behov

Vi stöttar offentliga och privata kunder med allt inom upphandling och inköp. Våra konsulter genomför upphandlingar inom olika lagrum och finns även tillhands som rådgivare, mentorer, analytiker och verksamhetsutvecklare.

Vi finns här när du behöver oss!

Vi älskar alla typer av uppdrag

Vi har ständigt återkommande uppdrag gällande upphandlingar, avtalsuppföljning och avtalsanalyser, inköpsanalyser, stöd i juridiska frågor och överprövningsärenden samt strategiskt stöd eller genomförande av projekt kring inköpsstrategier eller verksamhetsutveckling inom inköpsområdet.

Vi har flertalet ramavtal gällande upphandlingskonsulttjänster samt genomför även löpande uppdrag åt våra befintliga systemkunder och andra kunder inom både offentlig ochprivat sektor.

Bred expertis & specifik kompetens

Samtliga upphandlingskonsulter har mycket god kännedom om lagar och föreskrifter inom upphandlingsområdet samt därtill angränsande områden.

Våra upphandlingskonsulter har erfarenhet av att arbeta med upphandlingar i samtliga av marknadens vanligen förekommande upphandlingssystem.

Därutöver besitter våra upphandlingskonsulter bred expertis inom offentlig upphandling, utvärderingsmodeller och upphandlingsjuridik, samt specifik kompetens inom exempelvis entreprenadupphandling, IT-upphandling och livsmedelsupphandling.

Antirios konsulter

Sofia Elmeholt

Konsultchef

Sarah Öberg

Upphandlingskonsult

Johan Ekengren

Upphandlingskonsult

Ulrika Nordlander

Upphandlingskonsult

Anders Carnbro

Konsult

Filip Olsson Lagerstedt

Upphandlingskonsult

Johanna Eneman
Upphandlingskonsult

Irina Geibrink
Upphandlingskonsult

Inköp- och upphandlingkonsulter

Våra tjänster

Upphandling

Med stor vana och mångårig erfarenhet av att leda upphandlingsprojekt med såväl få som många projektdeltagare guidar vi våra uppdragsgivare genom hela upphandlingsprocessen. Våra seniora konsulter finns tillgängliga som projektledare för hela eller delar av upphandlingsprojekt, för resursförstärkning, som specialister osv.

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar avseende våra två upphandlingsverktyg – e-Avrop och Kommers – samt vårt beställningsverktyg Kommers beställning. Utöver systemutbildningar erbjuder vi kurser som ska främja er affärsmässighet bäst förenat med upphandlingsreglementet och upphandlingshantverket. Spendanalyser, avtalsuppföljning, upphandlingsjuridik och upphandlingsmetodik är viktiga komponenter som vi tagit fasta på i utbildningsutbudet.

Inköpsanalys

Inköpsanalys syftar till att få kontroll på organisationens inköp. Med hjälp av inköpsanalys skapas en bild av organisationens inköpsprocesser, vilket ger en möjlighet att styra inköpen för att uppnå ökad effekt. Styrningen handlar bland annat om att hitta besparingspotentialer och att arbeta med verksamhetsförändring i form av analys av inköpsmönster.

Kvalificerad rådgivning

Våra seniora upphandlingskonsulter erbjuder tjänster i form av rådgivare till upphandlare eller upphandlingschefer. Känner ni att ni har behov av att vidareutveckla ert arbetssätt på upphandlingsavdelningen? Då kan vi erbjuda rådgivartjänster till er.

Juridisk rådgivning

Våra upphandlingsjurister har mångårig erfarenhet av upphandlingsjuridiska frågeställningar. Vi kan hjälpa till med rådgivning i specifika upphandlingsjuridiska frågor, men även driva hela överprövningsmål åt våra uppdragsgivare.

Process- och projektledning

Våra seniora konsulter är erfarna inom inköpsprocessens samtliga delar, där upphandlingsprocessen vanligen ses som en delprocess och kan agera processledare för att definiera organisationens upphandlingsprocess, inköpsprocess, avropsprocess eller andra angränsande processer. Samtliga konsulter är även erfarna projektledare inom inköpsområdet.

Mentorskap

Har ni en nyanställd upphandlare som behöver stöd i sitt arbete för att utvecklas till att bli en riktigt vass offentlig upphandlare med fokus på att göra bra och juridiskt korrekta affärer? Våra seniora upphandlingskonsulter erbjuder tjänster i form av mentorskap till nya upphandlare eller för upphandlare som vill vidareutveckla eller effektivisera sitt arbetssätt.

Strategiskt inköpsarbete

Strategiskt arbete med upphandling och inköp kan exempelvis omfatta att ta fram mål och riktlinjer för upphandlingsavdelningens arbete. Inom ramen för vår tjänst Strategiskt inköpsarbete kan vi hjälpa till med att ta fram upphandlingspolicys, riktlinjer för upphandling och inköp, tillämpningsanvisningar till riktlinjer samt mallar och andra styr- och stöddokument.

Kontakta oss

Gårdsvägen 18
169 70 Solna
Sverige

info@antirio.com
08-501 190 00

info@antirio.com
08-501 190 00
Linkedin

Få vårt nyhetsbrev