Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Filter

Ändring av någon av formulärsinmatningarna kommer att orsaka listan med evenemang att uppdatera med filtrerade resultat.

Bli en framgångsrik livsmedelsupphandlare

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Att upphandla livsmedel är en utmaning för många upphandlande myndigheter. Hur ska vi kravställa förpackningsstorlekar? Vilka djurskyddskrav gäller? Hur ofta ska priset justeras? Kan leverantörerna leverera till alla våra verksamheter? Detta är några av de frågor som brukar uppstå under processens gång.

6,950.00

Steg 2 – Fortsättningsutbildning i systemet e-Avrop

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Denna kurs är en fortsättningskurs i e-Avrop där du som deltagare får en djupare förståelse för systemets funktioner. Syftet är att du som användare ska lära dig de olika funktionernas användningsområden för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för att hantera systemet effektivare vid upphandling.

3,750.00

Strategiska inköpsverktyg

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Kursen riktar sig till dig som vill arbeta mer strategiskt med inköp och upphandling.

Gratis

Certifierad upphandlare i Kommers – Grundkurs

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

I grundutbildningen för Certifierad upphandlare i Kommers går vi igenom de grundläggande stegen i ett Öppet förfarande i Kommers. En erfaren utbildare visar vägen genom processtegen i förfarandet och du som deltagare i kursen får själv genomföra din egen upphandling under utbildarens ledning. Vi går igenom stegen från registrering av upphandlingen, skapande av upphandlingsdokument, anbudsutvärdering och slutligen efterannonser. Vi tittar även på hur avtalet hanteras efter att det skapats i upphandlingen.

6,550.00

Entreprenadkurs: Kom igång med AMA-AF 21

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Få myndigheter och enheter har kommit i gång med att använda nya AMA-AF 21 i sina entreprenadupphandlingar.
De nya AMA-AF 21 har anpassats för att bland annat fungera bättre vid offentlig upphandling. 300 ändringar och kompletteringar har genomförts i koder, rubriker och innehåll för att göra det lättare för dig som upphandlare att beskriva förutsättningarna i din entreprenadupphandling.

6,900.00

Systemadministration i Kommers

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Vi går igenom hur man hittar olika inställningar i systemet och hur man administrerar
systemet på bästa sätt för att det ska bli så användarvänligt som möjligt för användarna. Vi
tittar på behörighetsstyrning, dokumentmallar och hur man administrerar användare.  

3,550.00

Lär dig clips – teoretiskt och praktiskt e-Avrop

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Lär dig använda clips när du skapar dina upphandlingsdokument. Kursen lär dig att upprätta dynamiska upphandlingsdokument med hjälp av Clips.
Inga förkunskaper krävs.

4,900.00

Certifierad upphandlare i Kommers – Grundkurs

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

I grundutbildningen för Certifierad upphandlare i Kommers går vi igenom de grundläggande stegen i ett Öppet förfarande i Kommers. En erfaren utbildare visar vägen genom processtegen i förfarandet och du som deltagare i kursen får själv genomföra din egen upphandling under utbildarens ledning. Vi går igenom stegen från registrering av upphandlingen, skapande av upphandlingsdokument, anbudsutvärdering och slutligen efterannonser. Vi tittar även på hur avtalet hanteras efter att det skapats i upphandlingen.

6,550.00

Dynamiskt inköpssystem – så fungerar det

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Har du funderat på att upprätta ett dynaskit inköpssystem. Har du kanske dessutom funderat på att införa ett DIS uppdelat i olika kategorier. Då är detta kursen för dig.

2,700.00

Clips teori e-Avrop

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Lär dig använda clips. Kursen lär dig att upprätta dynamiska upphandlingsdokument med hjälp av Clips.

2,700.00

Utvärdering clips e-Avrop

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Bli en mästare på att bygga utvärderingsmodeller i e-Avrops dynamiska dokument clips.

2,700.00

Offentlig upphandling för kravställare

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

En framgångsrik upphandling kräver, oavsett förmåga, noggranna förberedelser. Därför har vi tagit fram denna grundkurs där vi knyter samman teori och praktik för att hjälpa kursdeltagaren att bli en bättre beställare/kravställare i offentlig upphandling. Deltagarna erhåller grunderna i att samla in, bedöma och utforma krav på ett effektivt sätt.

2,900.00