Personuppgifts­policy

Personuppgiftspolicy 1.0.0

Personuppgifter

Antirio värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt. Antirios ändamål med att registrera dina personuppgifter är för att kunna erbjuda nyhetsbrev.

Vilka personuppgifter behandlar vi

Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn och e-postadress när du anmäler dig till våra utskickstjänster som nyhetsbrev eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss.

Varför vi behandlar personuppgifter

Antirio behandlar endast sådana uppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla Tjänsten, fullfölja åtaganden gentemot dig, samt erbjuda en optimal upplevelse av Tjänsten.

Behandling för vilken Antirio är personuppgiftsansvarig

Antirio är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du anförtror oss i följande situationer: Besöker vår hemsida och accepterar cookies. När du anmäler dig till våra utskickstjänster, när du bokar någon av våra utbildningar. Har kundtjänst- och supportärenden hos oss. Dessa uppgifter utgör s.k. harmlösa personuppgifter.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Antirio sparar dina uppgifter så länge du är användare och det är nödvändigt för att uppnå ändamålen med Tjänsten. Den registrerade kan själv välja att avsluta sin prenumeration av utskick och de uppgifter användaren lämnande när kontot upprättades tas då bort. Sådant underhåll och/eller radering kan ske när som helst, året runt. Om du avregistrerar dig från Tjänsten tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål.

Vilket ansvar och rättigheter har Antirio?

Antirio ska i alla lägen upprätta och bevara de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda samtliga personuppgifter. Vidare ska Antirio behandla personuppgifter för vilka Antirio är personuppgiftsbiträde i enlighet med personuppgiftsansvariges instruktioner och dataskyddslagen. Antirio äger rätt, avseende personuppgifter för vilka Antirio är personuppgiftsbiträde, att genom skriftligt avtal anlita underbiträden för personuppgiftsbehandlingen. Sådant avtal ska minst ålägga underbiträdet samma skyldigheter avseende personuppgiftsbehandling som åläggs Antirio enligt avtal. Antirio ska på begäran informera personuppgiftsansvarige om vilka underbiträden som Antirio har anlitat.

Tredje land

Antirio överför eller behandlar inga personuppgifter i tredje land.

Om kakor på antirio.com

Antirio.com använder så kallade cookies.

En cookie är en liten datafil som lagras i din dator. Det gör till exempel att du slipper se samma popup-fönster flera gånger under ett besök. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss att hålla reda på webbläsaren så att den blir unik för vår statistik.

Du bestämmer själv hur din dator hanterar cookies genom inställningarna i din webbläsare. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör för att blockera eller ta bort cookies. Vi tar hjälp av både förstaparts- och tredjepartscookies för olika ändamål. En del av de cookies som läggs på din dator raderas då du lämnar vår webbplats (sessionscookies) medan andra ligger kvar i upp till 2 år på din dator för att webbplatsen ska kunna känna igen dig från gång till gång om du återkommer (permanenta cookies).

Vi använder cookies på vår webbplats för att:

  • Underlätta användningen av antirio.com och göra så att sidorna ska laddas snabbt på din dator. (Förstaparts sessionscookie)
  • Med hjälp av analysverktyget Google Analytics (tredjeparts sessions- och permanenta cookies) samla in statistik om hur våra besökare rör sig på webbplatsen, till exempel: Om besökaren har varit på antirio.com tidigare, Varifrån besökaren har klickat sig in till antirio.com, Vilka sidor som besöks på antirio.com, Hur lång tid besöket varat på antirio.com, Vilken webbläsare som används.

Lagen om Cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används. Om du vill veta mer om cookies och hur man hanterar dem via din webbläsare / dator, kan du gå till www.minacookies.se

Om du vill veta mer

Har du ytterligare frågor om behandlingen av personuppgifter, kan du kontakta oss via e-post på info@fani.a.vaia.cloud, Antirio AB, org. nummer 556533-8133, med adress Brovägen 1, 182 76 Stocksund, är personuppgiftsansvarig/personuppgiftsbiträde för behandlingen av dina personuppgifter.