Tomas Eriksson utses till ny VD för Antirio Group AB

Antirio Group AB meddelar att styrelsen har utsett Tomas Eriksson till ny verkställande direktör för Antirio Group och dess dotterbolag. Tomas Eriksson har lång erfarenhet från olika ledande positioner inom Systecon Group varav de senaste sju åren som VD.

Styrelsen i Antirio Group ser Tomas bakgrund och erfarenhet som mycket attraktiv och lämpad för att bidra till att genomdriva bolagets strategi och därigenom skapa ökade aktieägarvärden. Tomas börjar sin anställning den 15 april 2024 då han ersätter Ernest Wessman som VD.


Tomas Eriksson, ny VD för Antirio Group AB fr. o.m. 2024-04-15

Magnus Berglind, styrelseordförande i Antirio Group AB kommenterar dagens offentliggörande: “Jag är väldigt glad över att vi kunnat attrahera Tomas att bli VD för Antirio. Tomas har en bred kompetens i att utveckla affärer, en djup förståelse för informationsteknik och mjukvaruutveckling och har en omfattande internationell erfarenhet vilket är viktigt för Antirio.

Tomas Eriksson kommenterar utnämningen: ”Jag är stolt och förväntansfull inför mitt nya uppdrag som VD för Antirio. Företaget har under de senaste åren byggt en stark position på den svenska marknaden och har en spännande bredd i sin produktportfölj. Nu är företaget redo att ta nästa steg. Jag ser fram emot att få bidra med mina erfarenheter i denna fas tillsammans med Antirios mycket kunniga, engagerade och erfarna medarbetare.

Ernest Wessman tackar för alla kontakter med våra kunder genom åren och för förtroendet att ha fått leverera systemstöd till deras samhällsbärande verksamheter.


Ernest Wessman, avgående VD för Antirio Group AB

Om Antirio
Antirio är en ledande leverantör av IT-system för upphandling och digitalt inköp. Antirios systemprodukter består av e-Avrop, Kommers och Pabliq. Därutöver tillhandahåller Antirio expertkompetens inom upphandling och inköp till nytta för våra kunder. Antirio ägs av Pamir Partners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Berglind, styrelseordförande
magnus.berglind@pamir.se

Tomas Eriksson, VD
tomas.eriksson@antirio.com

Läs mer