1. Evenemang
  2. Kommers

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Filter

Ändring av någon av formulärsinmatningarna kommer att orsaka listan med evenemang att uppdatera med filtrerade resultat.

Certifierad upphandlare i Kommers – Grundkurs

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

I grundutbildningen för Certifierad upphandlare i Kommers går vi igenom de grundläggande stegen i ett Öppet förfarande i Kommers. En erfaren utbildare visar vägen genom processtegen i förfarandet och du som deltagare i kursen får själv genomföra din egen upphandling under utbildarens ledning. Vi går igenom stegen från registrering av upphandlingen, skapande av upphandlingsdokument, anbudsutvärdering och slutligen efterannonser. Vi tittar även på hur avtalet hanteras efter att det skapats i upphandlingen.

Systemadministration i Kommers

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Vi går igenom hur man hittar olika inställningar i systemet och hur man administrerar
systemet på bästa sätt för att det ska bli så användarvänligt som möjligt för användarna. Vi
tittar på behörighetsstyrning, dokumentmallar och hur man administrerar användare.  

Certifierad upphandlare i Kommers – Fördjupningskurs

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Fördjupning för Certifierad upphandlare i Kommers. Vi hoppar över grundstegen och djupdyker i tre olika utvärderingsmodeller samt vilka inställningar som finns tillgängliga i Kommers för uppställning av krav och tilldelningskriterium i en strukturerat anbudsformulär. Vi tittar även på hur informationen ser ut för leverantör och under anbudsutvärderingen.

Certifierad upphandlare i Kommers – Avancerad kurs

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Vi fördjupar oss i strukturerad upphandling med utvärderingsmodeller, hantering av artikelsortimentsupphandling, användning av anbudsområden, avancerad anbudsutvärdering, ramavtalsgrupper, e-auktion och en hel del andra tips och trix.