Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Lär dig clips – teoretiskt och praktiskt e-Avrop

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Lär dig använda clips när du skapar dina upphandlingsdokument. Kursen lär dig att upprätta dynamiska upphandlingsdokument med hjälp av Clips.
Inga förkunskaper krävs.

Certifierad upphandlare i Kommers – Grundkurs

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

I grundutbildningen för Certifierad upphandlare i Kommers går vi igenom de grundläggande stegen i ett Öppet förfarande i Kommers. En erfaren utbildare visar vägen genom processtegen i förfarandet och du som deltagare i kursen får själv genomföra din egen upphandling under utbildarens ledning. Vi går igenom stegen från registrering av upphandlingen, skapande av upphandlingsdokument, anbudsutvärdering och slutligen efterannonser. Vi tittar även på hur avtalet hanteras efter att det skapats i upphandlingen.

Dynamiskt inköpssystem – så fungerar det

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Har du funderat på att upprätta ett dynaskit inköpssystem. Har du kanske dessutom funderat på att införa ett DIS uppdelat i olika kategorier. Då är detta kursen för dig.

Clips teori e-Avrop

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Lär dig använda clips. Kursen lär dig att upprätta dynamiska upphandlingsdokument med hjälp av Clips.

Utvärdering clips e-Avrop

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Bli en mästare på att bygga utvärderingsmodeller i e-Avrops dynamiska dokument clips.

Offentlig upphandling för kravställare

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

En framgångsrik upphandling kräver, oavsett förmåga, noggranna förberedelser. Därför har vi tagit fram denna grundkurs där vi knyter samman teori och praktik för att hjälpa kursdeltagaren att bli en bättre beställare/kravställare i offentlig upphandling. Deltagarna erhåller grunderna i att samla in, bedöma och utforma krav på ett effektivt sätt.

Certifierad anbudsgivare i e-Avrop

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Certifierad anbudsgivare e-Avrop (också webbinarium för upphandlare)

Bli certifierad anbudslämnare i e-Avrop. Kursen riktar sig till dig som lämnar anbud i e-Avrop och vill veta mer om hur e-Avrops upphandlingsverktyg fungerar för anbudslämnare. Deltagarna erhåller ett bevis på genomförd utbildning.

Systemadministration i Kommers

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Vi går igenom hur man hittar olika inställningar i systemet och hur man administrerar
systemet på bästa sätt för att det ska bli så användarvänligt som möjligt för användarna. Vi
tittar på behörighetsstyrning, dokumentmallar och hur man administrerar användare.  

Certifierad upphandlare i Kommers – Fördjupningskurs

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Fördjupning för Certifierad upphandlare i Kommers. Vi hoppar över grundstegen och djupdyker i tre olika utvärderingsmodeller samt vilka inställningar som finns tillgängliga i Kommers för uppställning av krav och tilldelningskriterium i en strukturerat anbudsformulär. Vi tittar även på hur informationen ser ut för leverantör och under anbudsutvärderingen.

e-Avrop för upphandlare steg 1

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Under kursen går vi igenom systemets grundversion i form av uppbyggnad, process och funktioner. Syftet med kursen är att användaren ska lära sig systemets grundläggande struktur, funktion och förstå hur det används på bästa sätt.

e-Avrop för upphandlare steg 2

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Denna kurs är en fortsättningskurs i e-Avrop där du som deltagare får en djupare förståelse för systemets funktioner. Syftet är att du som användare ska lära dig de olika funktionernas användningsområden för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för att hantera systemet effektivare vid upphandling.

Avtalsdatabasen i e-Avrop

Microsoft Teams. Länk till utbildningen kommer 4 dagar innan utbildningstillfället.

Utbildningen är en fortsättningskurs i e-Avrops funktioner där du lär dig Avtalsdatabasen och Avtalsuppföljning. Syftet är att du som användare ska lära dig funktionernas användningsområden för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, strategier och verktyg för intern styrning och kontroll (Avtalsdatabas och Avtalsuppföljning).